ปรัชญาโรงเรียน : พัฒนาการดี มีคุณธรรม กิจกรรมเสริมส่ง สร้างองค์ความรู้ อยู่คู่ชุมชน  
กิจกรรมปลูกต้นดาวเรือง..
กิจกรรมเทิดพระคุณพ่อ (ปีการศึกษา 2562)..
กิจกรรม Big Cleaning Day (ปีการศึกษา 2561)..
กิจกรรมวันเทิดพระคุณแม่ (ปีการศึกษา 2562)..
กิจกรรมกีฬาหนูน้อยทินนโชติ (ปีการศึกษา 2562)..
 
ครูเอกชนดีเด่น 2563..
ครูเอกชนดีเด่น..
การประกวดแข่งขันทักษะนักเรียนโรงเรียนเอกชน ภาคกลาง..
ผลสอบเข้าศึกษาต่อ ป. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561..
ผลสอบเข้าศึกษาต่อ ป.1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์..
 
กิจกรรมปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562..
กิจกรรมปิดคอร์ด ปีการศึกษา 2562..
Camp ต.ต.62..
กิจกรรมวันเทิดพระคุณแม่..
ประชุมผู้ปกครอง..
 
อ่านต่อ >> อ่านต่อ >> อ่านต่อ >>