<<กิจกรรมทั้งหมด
กิจกรรม Big Cleaning Day (ปีการศึกษา 2561)
 
เพื่อให้นักเรียนรู้จักหน้าที่ทำความสะอาดเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง ทั้งยังให้สถานที่ที่เราอาศัยอยู่ เช่น บ้าน โรงเรียน เป็นสถานที่ ที่สะอาด รู้จักการจัดเก็บวางสิ่งของให้เป็นระเบียบง่ายต่อการนำมาใช้  
     
  วัตถุประสงค์ของกิจกรรม   
     
 
ภาพกิจกรรม