<<กิจกรรมทั้งหมด
กิจกรรมปลูกต้นดาวเรือง
 
เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยการร่วมปลูกดอกดาวเรือง เพราะเป็นสีวันพระราชสมภพของพระองค์ โดยทางโรงเรียนวางเป้าหมายว่าดอกไม้จะออกดอกและบานสะพรั่ง ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม เป็นต้นไป ค่ะ  
     
  วัตถุประสงค์ของกิจกรรม   
     
 
ภาพกิจกรรม