กิจกรรมปลูกต้นดาวเรือง
เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิค..
ประกาศเมื่อวันที่

กิจกรรมเทิดพระคุณพ่อ (ปีการศึกษา 2562)
1.เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ..
ประกาศเมื่อวันที่

กิจกรรม Big Cleaning Day (ปีการศึกษา 2561)
เพื่อให้นักเรียนรู้จักหน้าที่ทำความสะอาดเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระผู..
ประกาศเมื่อวันที่

กิจกรรมวันเทิดพระคุณแม่ (ปีการศึกษา 2562)
1. เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่ พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ..
ประกาศเมื่อวันที่

กิจกรรมกีฬาหนูน้อยทินนโชติ (ปีการศึกษา 2562)
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม มีระเบีย..
ประกาศเมื่อวันที่

กิจกรรมวันปิดภาคเรียน (ปีการศึกษา 2561)
เพื่อเป็นเกียรติและร่วมแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่เรียนจบตลอดจนช..
ประกาศเมื่อวันที่

Page : 1 | 2 | 3 | 4 | 5