กิจกรรมแคมป์ (ดนตรี)
เพื่อให้นักเรียน รู้จักเครื่องดนตรีแต่ละประเภท รู้จักความงามของเสีย..
ประกาศเมื่อวันที่

กิจกรรมแคมป์ (ศิลปะสร้างสรรค์)
เพื่อพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเล็กและการประสานสัมพันธ์ระหว่างม..
ประกาศเมื่อวันที่

กิจกรรมแคมป์ (วิทยาศาสตร์)
เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาความสามารถในการค้นคว้า สืบสอบสิ่งต่างๆ ..
ประกาศเมื่อวันที่

กิจกรรมทัศนศึกษา (Camp 2)
..
ประกาศเมื่อวันที่

ทัศนศึกษา อนุบาล 1 (ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2560)
ในวันที่ 27 มิถุนายน 2560 นักเรียนระดับชั้น อ.1/1 ได้ไปทัศนศึกษา ณ สถานแสดงพั..
ประกาศเมื่อวันที่

Page : 1 | 2 | 3 | 4 | 5