เป็นคุณป้าของน้องชิวชิวค่ะ ขอบคุณคุณครูทุกท่าน ผู้บริหารทุกคน ที่คอยอบรม สั่งสอน และให้สิ่งดีดีกับเด็ก ๆ ถ้าน้องไม่ได้รับการเอาใจใส่ที่ดี ไม่ได้รับการเพิ่มเติมความรู้ต่าง ๆ จากบุคลากรที่ดี น้องก็คงจะไม่พัฒนาได้ขนาดนี้ ความสำเร็จของน้องชิวชิวในวันนี้ จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ได้รับการส่งเสริมและความร่วมมือจากคุณครูทุกท่าน ขอขอบพระคุณจากใจจริงอีกครั้งค่ะ

จากคุณ : คุณป้าน้องชิวชิว  อีเมล์ : wawong714@gmail.com   วันที่แสดงความคิดเห็น : 2011-03-25 21:31:40


ยินดีและดีใจมากมากค่ะ ที่น้องชิวชิวสามารถมาถึงจุดนี้ได้..ดีใจค่ะที่เป็นส่วนในการพัฒนาน้องตามที่คุณป้ากล่าวมา ขอบคุณมากค่ะ

ขอบคุณสำหรับข้อความค่ะ
คณะคุณครูโรงเรียนอนุบาลทินนโชติ