:: ข่าวกิจกรรม ::
 
หัวข้อข่าวกิจกรรม :   Camp ต.ค. 2560
รายละเอียด :   "Tinnachote Super Camp" ปิดเทอมนี้..ขอเชิญชวนเด็ก ๆ มาสนุกกับกิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น Science เรียนรู้ผ่านการทดลองวิทยาศาสตร์ และลงมือปฏิบัติจริง Art ฝึกจินตนาการ เพื่อพัฒนาสมอง ผ่านการทำศิลปะ Cooking เรียนรู้การทำขนม บิงชู และวุ้นแฟนซี วิชาการ ระดับ อนุบาล 1 - อนุบาล 3 จัดการเรียนการสอนที่เน้นการบูรณาการด้านเนื้อหาสาระวิชาต่าง ๆ ทั้ง ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และเตรียมความพร้อมและเชาวน์ เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนในเทอมต่อไป วิชาการระดับประถมศึกษา จัดการเรียนการสอนในวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ ตามระดับชั้น เพื่อเตรียมพื้นฐานในการเรียนเทอมต่อไป ระยะเวลาเรียน วันจันทร์ที่ 2 - วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 ติดต่อสอบถามได้ที่ธุรการ เบอร์ 02-9795793-4 และ 089-6709600 นะคะ
   
   
ผู้ประกาศ : ธุรการ วันที่ประกาศ : 2017-09-22 15:06:18
 
<<ย้อนกลับ