:: ข่าวกิจกรรม ::
 
หัวข้อข่าวกิจกรรม :   กิจกรรมปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562
รายละเอียด :   ทางโรงเรียนขอเรียนเชิญผู้ปกครองทุกท่านเข้าร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 3 และง่นแสดงวันปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 ในวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 รายละเอียดและกำหนดการตามเอกสารที่แจ้งให้ทราบแล้วค่ะ
   
   
ผู้ประกาศ : ธุรการ วันที่ประกาศ : 2020-02-21 11:26:14
 
<<ย้อนกลับ