สอบเข้าโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ฝ่ายประถม
ณ ประสานมิตร วันที่ 23 มีนาคม 2554
 
.
 
  ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช. ธีทัต ธรศรี (น้องซัน) ที่สามารถ สอบเข้าโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ฝ่ายประถม (ส่วนขยาย) องครักษ์ ค่ะ  
 
  <<ผลงานนักเรียนทั้งหมด