สอบเข้าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ปีการศึกษา 2554
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 28 มีนาคม 2554
 
.
 
  ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ. กรรวี ปัทมะศิริ (น้องคิตตี้) , ด.ญ. กานติมา แม้นอินทร์ (น้องชะเอม), ด.ช. ศุภมงคล จันทะจร (น้องมาร์ค) ที่สามารถสอบเข้าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ปีการศึกษา 2554  
 
  <<ผลงานนักเรียนทั้งหมด