สอบเข้าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 20 เมษายน 2555
 
.
 
  ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.พบพร ตั้งบุญสุข (น้องเอ-ริณ) ที่สามารถสอบเข้าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ปีการศึกษา 2555  
 
  <<ผลงานนักเรียนทั้งหมด