รายชื่อนักเรียนที่ได้รับวุฒิบัตรเรียนดีประจำปีการศึกษา 2554
ณ โรงเรียนอนุบาลทินนโชติ วันที่ 13 มิถุนายน 2555
 
.
 
  ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับเด็กๆด้วยนะค่ะ  
 
  <<ผลงานนักเรียนทั้งหมด