ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ
ณ โรงเรียนผ่องสุวรรณ วันที่ 22 ธันวาคม 2555
 
.
 
  โรงเรียนอนุบาลทินนโชติ ผลการแข่งขันวิชาการและสิ่งประดิษฐ์โรงเรียนเอกชน จ.ปทุมธานี ปีการศึกษา 2555 ระดับปฐมวัย รายการ ชื่อนักเรียน รางวัลที่ได้รับ การแข่งขันมรรยาทไทย ด.ช. กฤตธัช โรจนวาสี(น้องกฤต) ด.ญ. เพียงฤทัย คงลำธาร(น้องเพียง) เหรียญทอง การแข่งขันประกอบอาหาร ด.ญ. นรินทิพย์ ชัยอินทร์ (น้องแนน) ด.ญ. ฐิติวรดา ศิริเธียรไชย (น้องซินวา) ด.ญ. ชนภัทร โยธา (น้องนภัทร) เหรียญทอง การแข่งขันโครงงาน ด.ญ. ลภัสปภา สืบสายทองคำ (น้องแองจี้) ด.ช. กรปภพ ตั้งจิตกรุณา (น้องภีม) ด.ช. เก่งกาจ โพธิสุต (น้องปอร์โต้) เหรียญเงิน การแข่งขันนิทานประกอบสื่อ ด.ญ. ชญานิศ วิเศษสมบัติ (น้องแป้ง) เหรียญทองแดง  
 
  <<ผลงานนักเรียนทั้งหมด