สอบเข้าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา วันที่ 31 มีนาคม 2556
 
.
 
  ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ. วิรดา รัตตากร (น้องส้มโอ),ด.ช. ภูริชญา โชว์วิวัฒนา(น้องโอ๊ค) ที่สามารถสอบเข้าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ปีการศึกษา 2556  
 
  <<ผลงานนักเรียนทั้งหมด