สรุปผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63
ณ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วันที่ 16 กันยายน 2556
 
.
 
  สรุปผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 กลุ่มการศึกษาปฐมวัย ในวันจันที์ที่ 16 และ วันอังคารที่ 17 กันยายน 2556 ณ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี * รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทานประกอบสื่อ โดย ด.ญ. ศุภิสรา แซ่จัน (น้องเจเจ) * รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน โดย ด.ญ. เพียงฤทัย คงลำธาร (น้องเพียง) ด.ช. กฤตธัช โรจนวาสี (น้องกฤต) ด.ช. ปวีณ จินดาวัฒน์ (น้องฟินน์) * รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉฉีก ตัด ปะ กระดาษ โดย ด.ญ. ลลดา น้ำใจดี (เอิ้นเอิ้น ) ด.ญ. กวินธิดา มาลัยนวล (น้องเนม) ด.ญ. นภัสนันท์ พิสุทธิพงษ์บูรณ์ (น้องน้ำมนต์) ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ได้รางวัลและขอขอบคุณที่ตั้งใจฝึกซ้อมในทุกกิจกรรมจนสามารถได้รางวัลมาอย่างที่ตั้งใจ และ ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้การสนับสนุนค่ะ ขอบคุณค่ะ  
 
  <<ผลงานนักเรียนทั้งหมด