ผลสอบโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
ณ - วันที่ 10 พฤษภาคม 2559
 
.
 
  ผลการสอบโรงเรียนในเคลือสาธิต ประจำปีการศึกษา 2559 ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สามารถสอบบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีรายนามดังนี้ 1. เด็กชายกวิน จินดาวัฒน์ (น้องวิน) 2. เด็กหญิงนภัค ครุฑครองชัย (น้องยู) 3. เด็กชายรวิศว์ รัตตากร (น้องโอ๊ต) ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ทุ่มเทและให้ความร่วมมือกับโรงเรียนมาโดยตลอด ขอบคุณค่ะ  
 
  <<ผลงานนักเรียนทั้งหมด