รางวัล "ผู้บริหารดีเด่น"
ณ ส่งเสริมการศึกษาเอกชน วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
 
.
 
  ทางคณะครูโรงเรียนอนุบาลทินนโชติ ขอแสดงความยินกับ อาจารย์ สุรีย์รัตน์ ทินนโชติ ที่ได้รับรางวัล “ผู้บริหารดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 2560  
 
  <<ผลงานนักเรียนทั้งหมด