รางวัล "ครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น"
ณ ส่งเสริมการศึกษาเอกชน วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
 
.
 
  ทางคณะครูโรงเรียนอนุบาลทินนโชติ ขอแสดงความยินกับ คุณครูอุทุมพร วงษ์เคลือวัลย์ ที่ได้รับรางวัล “ครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 2560  
 
  <<ผลงานนักเรียนทั้งหมด