ผลสอบเข้าศึกษาต่อ ป.1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 02 เมษายน 2560
 
.
 
  ผลการสอบโรงเรียนในเคลือสาธิต ประจำปีการศึกษา 2560 ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สามารถสอบบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรายนามดังนี้ 1. เด็กชายธนภัทร นิธิศบวรภัค (น้องเต็งหนึ่ง) 2. เด็กชายปรานต์ ตันศิริวิวัฒน์กุล (น้องริกัย) ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ทุ่มเทและให้ความร่วมมือกับโรงเรียนมาโดยตลอด ขอบคุณค่ะ  
 
  <<ผลงานนักเรียนทั้งหมด