ผลสอบเข้าศึกษาต่อ ป. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
ณ ม.เกษตรศาสตร์ วันที่ 28 มิถุนายน 2561
 
.
 
  ผลการสอบโรงเรียนในเคลือสาธิต ประจำปีการศึกษา 2561 ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สามารถสอบบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 คือ ด.ช.มัททวะ เผือกทอง (น้องคุณ) ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ทุ่มเทและให้ความร่วมมือกับโรงเรียนมาโดยตลอด ขอบคุณค่ะ  
 
  <<ผลงานนักเรียนทั้งหมด