ครูเอกชนดีเด่น 2563
ณ โรงแรมดิไอเดิล เรสซิเดนซ์ วันที่ 00 543
 
.
 
  ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับการคัดเลือกรับรางวัล "ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น" ประจำปี 2563 ได้แก่ 1.คุณครูสุภาพรรณ พลายนุกูล (ครูสุ) 2.คุณครูจีราพร สวัสดี (ครูโต้) 3.คุณครูทิพวรรณ สืบมาก (ครูแอน) ในงานเชิดชูเกียรติรางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ในวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมดิไอเดิล เรสซิเดนซ์ ค่ะ  
 
  <<ผลงานนักเรียนทั้งหมด